Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

AKADEMIĘ TENISA JÓZEÓW(Szkoła Tenisa Active)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

AKADEMIĘ TENISA JÓZEÓW(Szkoła Tenisa Active)

  1. W Akademii Tenisa mogą brać udział dzieci i młodzież regularnie opłacający koszty treningów.
  2. Zajęcia odbywają się podczas trwania roku szkolnego, tj.: od września do czerwca.

3.1 Opłatę za treningi należy uregulować najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca, przelewem na konto: Szkoła Tenisa Active Przemysław Jóźwicki, ul. Andriollego 30, 05-400 Otwock;

Numer Konta: Millennium Bank 67 1160 2202 0000 0001 1752 4119

3.2. Osobom, którzy terminowo opłacają treningi, tj. do 10-tego każdego miesiąca przysługuje zniżka 5 zł/godzinę.

3.3 W przypadku nie terminowej opłaty, aby z powrotem uzyskać rabat należy przez dwa miesiące z rzędu dokonać opłaty terminowo.

3.4. Tabela opłat dostępna jest na stronie http://www.activetenis.pl/treningi-1-6.html

3.5. Informacja o płatności zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres podany w Umowie.

  1. W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – Uczeń ma prawo odrobić zajęcia z inną grupą w terminie wyznaczonym przez Akademię Tenisa. Uczniowi, który nie uiścił opłaty w terminie, nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć za dany miesiąc. W przypadku niezgłoszonej nieobecności Uczniowi nie przysługuje prawo do odrobienia treningu.
  2. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy Akademii Tenisa bądź innych przyczyn niezależnych od Akademii Tenisa opłata za dany trening przechodzi na następny miesiąc.

6.1 W przypadku chęci rezygnacji z zajęć tenisowych, należy poinformować o tym w formie pisemnej na minimum 14 dni przed początkiem nowego miesiąca rozliczeniowego. W innym przypadku należy uiścić opłatę za nowy miesiąc rozliczeniowy.

6.2. W przypadku kontynuacji zajęć w nowym roku szkolnym Umowa Uczestnictwa nie traci ważności.

6.3. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy na kolejny Rok Szkolny jest przelew dokonany na konto Szkoły Tenisa Active.

  1. W przypadku rezygnacji jednego z Uczniów w danej grupie, Akademia Tenisa zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny za trening i dostosowania jej do liczby uczestników w grupie w nowym miesiącu rozliczeniowym.
  2. Święta i ferie nie są wliczane w miesięczne koszty treningów, chyba, że trener wraz z Rodzicami zadecydują inaczej.
  3. Szkoła Tenisa Active ma prawo wykorzystać zdjęcia fotograficzne z treningów tenisowych na swojej stronie internetowej, a także w materiałach informacyjnych i reklamowych.
  4. Kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Szkoła Tenisa Active.

Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu i zapraszamy na treningi!