Regulamin ligi

Regulamin Ligi Tenisowej Szkoły Tenisa Active – sezon 2017/2018 – Edycja V

1. Organizatorem Ligi jest Szkoła Tenisa Active.

2. Uczestnikami Ligi mogą być tylko i wyłącznie tenisiści amatorzy, czyli tacy którzy nigdy nie byli sklasyfikowani na listach PZT, nie posiadają licencji zawodniczej, nie są trenerami tenisa.

3. Rozgrywki

3.1 „Liga Tenisowa Szkoły Tenisa Active – Edycja V” trwa od 1 września 2017 do 27 maja 2018. W czerwcu 2018 zostanie rozegrany Turniej Masters.

3.2 W przypadku gdy liczba graczy, którzy rozegrali choć jeden mecz nie przekroczy 16-stu – do finału Masters wchodzi najlepsza szóstka graczy. W przypadku sklasyfikowania powyżej 16-stu zawodników, do finału Masters wchodzi ósemka najlepszych graczy w rankingu. W finale Masters zawodnik numer jeden w rankingu zostaje przydzielony do grupy A, zawodnik numer dwa w rankingu do grupy B. Pozostali gracze zostają rozlosowani do grup A i B.

3.3 Aby zagrać w Turnieju Masters, Gracz musi spełnić limit meczowy(pkt. 8.5).

3.4 Wszystkie mecze Ligi rozgrywane są tylko i wyłącznie na kortach w Józefowie na kortach na terenie Hotelu Holiday Inn i odbywają się zgodnie z zasadą FAIR PLAY, wzajemnego szacunku oraz gry z duchem sportu.

4. Wpisowe, wycofanie się z Ligi, zawieszenie udziału, zgłoszenie Nowego Gracza,

4.1 Każdy zgłoszony uczestnik opłaca jednorazowe roczne wpisowe w wysokości 100 zł.

4.2 Zapisy prowadzone są od 21 sierpnia do 31 sierpnia. Osoby zapisujące się po 31 sierpnia w momencie zapisania muszą wyzwać Gracza z listy i umówić się na mecz.

4.3 Wpisowe w przypadku wycofania się z Ligi Zawodnika, nie podlega zwrotowi.

4.4 W przypadku wycofania się Zawodnika z Ligi i rozegrania przez niego choć jednego meczu w ramach rozgrywek, zostaje on przesunięty na ostatnią pozycję w Lidze. W przypadku wycofania się z Ligi bez rozegrania meczu – zostaje skasowany z listy graczy.

4.5 Każdy z Graczy może jednorazowo zawiesić swój udział w Lidze, na nie krócej niż miesiąc. Po odwieszeniu – aby wrócić do gry musi wyzwać Gracza, który w momencie zawieszenia udziału, był sklasyfikowany jedną pozycję niżej. W przypadku zwycięstwa zajmuje Jego miejsce. W przypadku porażki – dalsze wyzwania następują zgodnie z Regulaminem(pkt. 6). Jednocześnie po zawieszeniu udziału w Lidze i powrocie do Rozgrywek liczba dni Zawodnika urlopowych zostaje zmniejszona o połowę.

5. Każdy zgłoszony zawodnik wyraża zgodę na:

– umieszczenia jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Tenisa Active w celu publikowania rankingu Ligi;

– umieszczania zdjęć z meczy ligowych na stronie internetowej i portalach społecznościowych Szkoły Tenisa Active;

– przekazanie numeru telefonu pozostałym graczom w celu umówienia spotkań, jednocześnie zobowiązuje się do NIE przekazywania tych numerów dalej;

– przekazanie adresu e-mail pozostałym graczom w celu umówienia spotkań, jednocześnie zobowiązuje się do NIE przekazywania tych adresów dalej;

  • gdy zawodnik jest niepełnoletni, zgodę wyraża jego rodzic/opiekun

6. Każdy z Graczy, może zgłosić/namówić do Ligi Nowego Gracza( za takiego uznaje się, osobę, która nie była zgłoszona do ostatnich trzech Edycji Ligi). Każdy nowy gracz zgłoszony przez Ligowicza, oznacza miesiąc gry za darmo dla Gracza, który namówił drugą osobę do udziału, w ramach rozgrywek Ligowych.

7. Wyzwania.

7.1 Każdy zawodnik może „wyzwać” na mecz zawodnika sklasyfikowanego o jedno, dwa lub trzy miejsca wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół. Jeśli zawodnik Wyzwany wygra swój mecz obaj gracze zachowują pozycję jaką mieli przez rozegranym meczem.

7.2 Każdy zawodnik może „wyzwać” na mecz zawodnika sklasyfikowanego o dwa lub trzy miejsca niżej. W przypadku wygranej, Gracz Wyzywający awansuje jedną pozycję wyżej, jednak jeśli to zawodnik Wyzwany wygra swój mecz wtedy to on awansuje bezpośrednio o jedną pozycję niżej od Zawodnika, przez którego został wyzwany. PRZYKŁAD: gracz numer 3 wyzywa Gracza numer 6 – mecz wygrywa Gracz numer 6 i wskakuje na miejsce numer 4. W przypadku zwycięstwa gracza numer 3 – awansuje on na miejsce 2.

7.3 Gracz z miejsca numer 2 w przypadku wyzwania graczy z miejsc niższych i zwycięstwa w meczu, nie może awansować na miejsce pierwsze.

7.4 Zawodnik Wyzywający zgłasza wyzwanie Organizatorowi sms-em. Następnie ma 24 godziny na umówienie meczu z Zawodnikiem Wyzwanym i poinformowaniu Organizatora o dacie meczu. Jednocześnie proponuje Zawodnikowi Wyzwanemu 3 terminy meczu. Od momentu wyzwania do momentu rozegrania meczu może upłynąć maksymalnie 10 dni.

7.5 W przypadku nie możliwości znalezienia wspólnego terminu meczu – ustaleniem daty zajmuje się Organizator.

7.6 W przypadku odmowy przyjęcia wyzwania Organizator może przyznać zwycięstwo walkowerem Zawodnikowi Wyzywającemu. W takim przypadku mecz taki dolicza się do liczby rozegranych meczów Zawodnikowi Wyzywającemu, ale nie Wyzwanemu. W takim też przypadku gracz, który odmówił gry w meczu, bez próby znalezienia wspólnego terminu traci On połowę swoich dni urlopowych.

7.7 W przypadku, gdy Zawodnik nie może wyzwać Zawodnika sklasyfikowanego o jedną, dwie lub trzy pozycje wyżej, ze względu na urlop tych zawodników bądź oczekiwanie na mecz, a zarazem nie może wyzwać osób z miejsc o dwa lub trzy niżej, Zawodnik ma prawo wyzwać dowolną osobę w rankingu. W przypadku wyzwania gracza niżej – zwycięstwo daje awans pozycję wyżej. W przypadku zwycięstwa Zawodnika Wyzwanego, awansuje on tuż za gracza przez którego został wyzwany. W przypadku wyzwania Gracza wyżej – obowiązuje punkt 7.1. Nie dotyczy wyzwania Gracza z miejsca 1. W przypadku zwycięstwa, następuje awans na miejsce drugie.

7.8 W początkowej fazie Ligi, każdy zawodnik, który nie rozegrał meczu, może wyzwać każdego innego zawodnika, który również nie rozegrał meczu – bez względu na zajmowaną pozycję. W przypadku rozegrania meczu – obowiązują zasady wyzywania z punktu 7.1.

7.9 O początkowej kolejności tabeli decyduje termin rozegrania meczu, np.: zawodnik, który rozegrał pierwszy mecz w Lidze, ale go przegrał, będzie w tabeli wyżej, niż zawodnik, który rozegrał drugi, trzeci itd. mecz w Lidze, a go wygrał.

7.10 W przypadku odwołania meczu przez Zawodnika Wyzwanego, później niż 24 godziny przed meczem – dopisuje się zwycięstwo Zawodnikowi Wyzywającemu.

7.11 W przypadku odwołania meczu przez Zawodnika Wyzywającego – dopisuję się rozegrany mecz Zawodnikowi Wyzwanemu, pod warunkiem, że to odwołanie nastąpiło później niż 24 godziny przed terminem meczu.

8. Mecze, urlop i rezerwacja kortów

8.1 Mecze w ramach Ligi toczone są do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tie-break. Przy wyniku 1:1 w setach, jako set decydujący rozgrywany jest super tiebreak do 10 punktów. Zawodnicy sami sędziują mecze, zgodnie z zasadą „każdy sędziuje po swojej stronie”. Po skończonej grze zawodnik wyzywający wysyła smsa z dokładnym wynikiem meczu pod numer 508 334 208.

8.2 W przypadku nie dokończenia meczu ze względu na koniec rezerwacji kortu i brak możliwości dokończenia meczu – zlicza się wszystkie rozegrane gemy i wygrywa Zawodnik, który wygrał więcej gemów. W przypadku wyniku remisowego w gemach – mecz wygrywa Zawodnik Wyzywający.

8.3 Zawodnik wyzywający zapewnia minimum 3 piłki ciśnieniowe tej samej firmy, tego samego modelu, dobrej jakości (najlepiej nowe). Zawodnik wyzwany może zakwestionować piłki jeśli nie spełniają one ogólnie przyjętych norm i zaproponować rozegranie meczu swoim piłkami.

8.4 15. Z każdym zawodnikiem w ciągu 30-stu dni można rozegrać wyłącznie mecz i rewanż. Licznik 30-stu dni zaczyna się z datą pierwszego meczu. Po upływie 30-stu od daty pierwszego meczu – licznik zostaje wyzerowany.

8.5. Aby zostać sklasyfikowanym należy w ciągu trwania Ligi rozegrać minimum 8 meczów. W przypadku nie rozegrania takiej ilości meczów – spada się w rankingu za Zawodników, którzy spełnili limit gier.

8.6 Punkt 8.5 nie dotyczy Zawodnika, który przez minimum 12 tygodni pozostawał Liderem Ligi.

8.7 W przypadku gdy Lider, przez 3 tygodnie nie został przez nikogo wyzywany – może wyzwać Zawodnika sklasyfikowanego niżej – gdy Zawodnik Wyzwany zwycięży z Liderem – awansuje trzy pozycje wyżej w rankingu.

8.8 W przypadku nie rozegrania przez 7 tygodni żadnego meczu przez Zawodnika – następuje ustawienie meczu przez Organizatora z graczem o pozycję niżej. W przypadku zwycięstwa – pozostaje on na swoim miejscu. W przypadku porażki, gracz z pozycji niższej zajmuje miejsce gracza, który nie rozegrał meczu przez 7 tygodni.

8.9 Gdy Zawodnik, o którym mowa w pkt. 8.8 – przez kolejne dwa tygodnie nie rozegra meczu ustanowionego przez Organizatora – spada on na ostatnie miejsce w tabeli i jego limit meczów wzrasta o 1.

8.10 W przypadku rozegrania dwóch meczów w miesiącu Gracz dostaję zniżkę – 5 zł za godzinę gry. W przypadku rozegrania dwóch lub więcej meczów – Gracz dostaję zniżkę – 5 zł/godzina w sezonie letnim i 10 zł/godzina w sezonie zimowym. Zniżka dotyczy tylko danego gracza.

8.11 W przypadku przegrania meczów dwoma walkowerami – następuje spadek w tabeli o sześć pozycji.

8.12 Każdy Zawodnik może zgłosić urlop. Podczas całego sezonu może to być nie więcej niż 63 dni. W przypadku gdy nieobecność będzie trwała dłużej niż 63 dni, zawodnik zostaje przesunięty o 5 pozycji w dół. Nieobecności nie można zgłosić od 7 maja 2018. Dni Świąteczne są uznane jako dni urlopowe i nie są wliczane w 63-dniowy urlop.

8.13 Zawodnik Wyzywający rezerwuje kort wg poniższych wytycznych:

– Holiday Inn – tel. 22 778 33 79 – na swoje nazwisko z dopiskiem FAN bądź u Organizatora

8.14 Zawodników obowiązuje stawka abonamentowa wg cennika. Nie dotyczy graczy z punktu 8.10

8.15 Zawodnicy płacą za kort po połowie. Opłata następuje na koniec miesiąca u Organizatora.

9. Aktualizacja Rankingu następuje po rozegranych grach.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w trakcie trwania Rozgrywek w celu usprawnienia przebiegu Ligi.

11. Kwestie nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.